• /hæsp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản lề để móc khoá; yếm khoá
  (ngành dệt) buộc sợi, con sợi

  Ngoại động từ

  Đóng tàu bằng khoá móc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chốt khóa (cửa)
  móc cài (khóa)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  clasp , close , fastener , gird , latch , lock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X