• /´hɔ:lidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo
  (ngành mỏ) sự đẩy gòong
  Sự chuyên chở hàng bằng xe vận tải; cước phí chuyên chở

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự vận chuyển, sự kéo, sự di chuyển

  Hóa học & vật liệu

  sự lôi

  Xây dựng

  sự kéo hàng
  sự móc kéo

  Kỹ thuật chung

  sự chuyên chở
  inland haulage
  sự chuyên chở nội thủy
  mine haulage
  sự chuyên chở ở mỏ
  sự dẫn động
  sự kéo
  sự lai dắt
  sự vận chuyển
  chain haulage
  sự vận chuyển bằng xích
  long-distance haulage
  sự vận chuyển đường dài
  sự vận tải

  Kinh tế

  cước phí vận chuyển
  dắt
  giòng
  phí vận tải đường bộ
  sự chuyên chở
  sự kéo
  vận phí đường bộ
  vận tải đường bộ
  haulage company
  công ty vận tải đường bộ
  regular haulage service
  vận tải đường bộ định kỳ

  Địa chất

  sự vận chuyển, thuộc vận chuyển, thuộc vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X