• /´inlənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng nội địa, vùng ở sâu trong lãnh thổ một quốc gia

  Tính từ

  Ở sâu trong lãnh thổ một quốc gia
  inland cities
  những thành thị ở sâu trong lãnh thổ quốc gia
  Nội địa
  inland trade
  nội thương

  Phó từ

  Ở sâu trong lãnh thổ một quốc gia
  Nội địa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nội địa
  ở nội địa
  vùng đất liền
  vùng nội địa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  coastal , border , frontier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X