• /´hedlis/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không có đầu
  have you ever heard of the film "The headless horseman"?
  bạn đã bao giờ nghe nói tới phim " Kỵ sĩ không đầu" ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X