• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing capacity
  khả năng hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing capacity
  năng suất hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face
  bề mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face
  mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face [surface]
  mặt [bề mặt] hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing filter
  bộ lọc hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing glass
  kính hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing power
  công suất hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing surface
  bề mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing surface
  mặt hấp thụ nhiệt

  Xây dựng

  hút thu nhiệt, hấp thu nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X