• //hi.lɪks/ /
  /hi.lɪks/
  

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .helices

  Hình xoắn ốc; đường xoắn ốc, đường đinh ốc
  (kiến trúc) đường xoắn ốc (quanh cột)
  (giải phẫu) vành tai
  (động vật học) ốc sên

  Xây dựng

  vòng xoáy

  Giải thích EN: A spiral or coiled structure; specific uses include: a spiral ornament. Giải thích VN: Một cấu trúc xoắn hay cuộn thường là các đồ trang trí dạng xoắn.

  Y học

  luân tai, vòng xoắn

  Điện

  vòng xoắn

  Giải thích VN: Cuộn dây xoắn theo hình xoắn ốc; ống dây nam châm điện.

  Kỹ thuật chung

  dây xoắn
  đường đinh ốc
  path of the cylindrical helix
  bước của đường đinh ốc hình trụ
  đường ren vít
  đường xoắn ốc

  Giải thích VN: Cuộn dây xoắn theo hình xoắn ốc; ống dây nam châm điện.

  double helix
  đường xoắn ốc kép
  left-hand helix
  đường xoắn ốc trái
  ăng ten lò xo
  ăng ten xoắn ốc
  mặt xoắn
  mặt xoắn ốc
  quấn xoắn ốc
  sự xoắn

  Kinh tế

  ốc sên

  Cơ - Điện tử

  đường xoắn ốc, đường helicoit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X