• /si´lindrikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hình trụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) mặt trụ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) thuộc hình trụ, có dạng trụ

  Xây dựng

  thuộc hình trụ

  Điện

  có dạng hình trụ

  Kỹ thuật chung

  hình trụ
  cylindrical axle guide
  thanh dẫn hướng trục hình trụ
  cylindrical balanced valve
  van cân bằng hình trụ
  cylindrical bearing
  gối tựa hình trụ
  cylindrical bed
  lòng dẫn hình trụ
  cylindrical bending
  sự uốn hình trụ
  cylindrical bougle
  nong hình trụ
  cylindrical cavity
  hốc (cộng hưởng) hình trụ
  cylindrical channel
  lòng dẫn hình trụ
  cylindrical cofferdam
  quai kiểu ngăn hình trụ
  cylindrical coordinates
  hệ tọa độ hình trụ
  cylindrical cross staff
  ê ke hình trụ
  cylindrical dam
  đập hình trụ
  cylindrical dowel
  chốt hình trụ
  cylindrical dryer
  thùng sấy hình trụ
  cylindrical gasholder
  bình ga hình trụ
  cylindrical gasholder
  tháp ga hình trụ
  cylindrical gate
  cửa van đứng hình trụ
  cylindrical grinding
  sự mài nghiền hình trụ
  cylindrical grinding machine
  máy nghiền hình trụ
  cylindrical head
  đầu hình trụ
  cylindrical helical spring
  lò xo xoắn hình trụ
  cylindrical hinge
  khớp (hình) trụ
  cylindrical hinge
  khớp hình trụ
  cylindrical irradiator
  nguồn bức xạ hình trụ
  cylindrical level
  ống thủy hình trụ
  cylindrical lock
  khóa hình trụ kiểu xilanh
  cylindrical lock
  ổ khóa hình trụ
  cylindrical mass
  khối neo hình trụ
  cylindrical mould
  khuôn đúc hình trụ
  cylindrical mouthpiece
  đầu vòi phun hình trụ
  cylindrical pinch
  chỗ thắt hình trụ
  cylindrical projection
  phép chiếu hình trụ
  cylindrical reflecting antenna
  ăng ten phản xạ hình trụ
  cylindrical reflector
  bộ phản xạ hình trụ
  cylindrical rigidity of plate
  độ cứng hình trụ của tấm
  cylindrical rolling gate
  cửa van hình trụ lăn
  cylindrical rotor
  rôto hình trụ
  cylindrical sample
  mẫu thử hình trụ
  cylindrical separator
  bộ chia hình trụ
  cylindrical shell
  vỏ hình trụ
  cylindrical sluice gate
  cửa van đứng hình trụ
  cylindrical solid of revolution
  cố thể hình trụ tròn xoay
  cylindrical spiral soring
  lò xo xoắn ốc hình trụ
  cylindrical tank
  bể chứa hình trụ
  cylindrical tank
  bể hình trụ
  cylindrical tank
  thùng chứa hình trụ
  cylindrical valve
  van hình trụ
  cylindrical vault
  mái cong hình trụ
  cylindrical vault
  vòm hình trụ
  cylindrical wheel tread
  mặt lăn bánh xe hình trụ
  cylindrical wheel tyre profile
  biên dạng vành bánh xe hình trụ
  cylindrical worm
  trục vít hình trụ
  hollow cylindrical cast-in-place pile
  cọc hình trụ rỗng đổ tại chỗ
  internal cylindrical gage
  calip nút hình trụ
  internal cylindrical gauge
  calip nút hình trụ
  path of the cylindrical helix
  bước của đường đinh ốc hình trụ
  perforated cylindrical anchor head
  đầu neo hình trụ có khoan lỗ
  plain cylindrical boiler
  nồi hơi hình trụ trơn
  ribless cylindrical thin shell
  vỏ mỏng hình trụ không có sườn
  sliding cylindrical bearing
  gối tựa di động hình trụ
  spherical-and-cylindrical bottom
  đáy hình trụ cầu
  wheel with cylindrical tread
  bánh xe có mặt lăn hình trụ
  mặt trụ

  Địa chất

  (có) hình trụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X