• /¸heri´ditəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài sản có thể thừa hưởng, tài sản có thể kế thừa
  Di sản, tài sản kế thừa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bất động sản thừa kế
  corporeal hereditament
  bất động sản thừa kế vô hình
  incorporeal hereditament
  bất động sản thừa kế vô hình
  tài sản có thể thừa kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X