• /kɔ:´pɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vật chất, cụ thể, hữu hình; (pháp lý) cụ thể
  corporeal heritage
  gia tài cụ thể

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc thân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X