• /hi'rediti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính di truyền; sự di truyền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính di truyền

  Y học

  sự di truyền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X