• /əˈkwaɪərmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự được, sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được
  ( số nhiều) điều học được, học thức, tài nghệ, tài năng (do trau giồi mà có, đối lại với thiên tư)
  a man of vast acquirements
  một người có nhiều tài năng; người có vốn kiến thức rộng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X