• /in'heritəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thừa kế
  Của thừa kế, gia tài, di sản

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kế thừa
  inheritance code
  mã kế thừa
  multiple inheritance
  tính đa kế thừa
  single inheritance
  tính kế thừa đơn
  sự kế thừa
  sự thừa kế

  Giải thích VN: Trong lập trình hướng đối tượng, đây là sự thoát qua của một thông báo xuyên suốt các cấp đối tượng cho đến khi một đối tượng bẫy được thông báo này. Trong HyperTalk chẳng hạn, đối tượng cấp thấp nhất là nút bấm. Nếu người sử dụng tạo ra một thông báo bằng cách click chuột vào nút bấm này, và nút bấm không chứa mã lập trình (gọi là một handler) để bẫy thông báo, thì thông báo đi qua và đến cấp tiếp theo của sự phân cấp là một card. Nếu card đó cũng không chứa handler thì thông báo đi thoát đến cấp kế theo là ngăn xếp. Cuối cùng nếu không có handler nào cả, thì thông báo đi đến cấp cao nhất là HyperCard.

  tính kế thừa
  single inheritance
  tính kế thừa đơn

  Xây dựng

  di sản

  Y học

  sự di truyền

  Kinh tế

  sự thừa kế di sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X