• /ˈænsɛstri or, especially Brit., -səstri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tổ tiên, tổ tông, tông môn
  Dòng họ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X