• Thông dụng

  Thán từ

  xin chào
  Hi , what are you doing
  Xin chào, bạn đang làm gì thế.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X