• /´haind¸moust/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở xa nhất phía đằng sau; sau cùng
  the devil take the hindmost
  khôn sống mống chết


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X