• /haind/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) hươu cái
  Tá điền
  Người quê mùa cục mịch

  Tính từ

  Sau, ở đằng sau
  hind leg
  chân sau
  hind wheel
  bánh xe sau
  to be on one's hind legs
  đứng
  to talk the hind legs off a donkey
  nói thao thao bất tuyệt

  Nguồn khác

  • hind : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phần tư con thịt sau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  hindmost , posterior , postern , rear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X