• /pɔs´tiəriə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sau, đến sau (chậm hơn về thời gian), đứng sau (thứ tự)
  events posterior to the years 1945
  các sự kiện xảy ra sau năm 1945
  (sinh vật), (kiến trúc), (y học) ở phía sau, từ phía sau, đặt phía sau, đặt ở lưng

  Danh từ

  (thông tục) mông đít

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sau, hậu nghiệm

  Y học

  sau, hay ở gần mặt sau cơ thể hay một cơ quan

  Kỹ thuật chung

  hậu nghiệm
  sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X