• /´hɔistiη/

  Xây dựng

  sự cẩu

  Kỹ thuật chung

  nâng tải
  hoisting compartment
  bộ phận nâng tải
  hoisting compartment
  ngăn nâng tải
  hoisting duty
  sức nâng tải
  hoisting systems
  hệ nâng tải
  sự kéo lên
  sự nâng
  balanced hoisting
  sự nâng cân bằng
  electric hoisting
  sự nâng bằng điện
  package hoisting
  sự nâng bó
  package hoisting
  sự nâng kiện
  sự nâng lên

  Cơ - Điện tử

  Sự nâng, máy nâng

  Địa chất

  sự trục tải, sự nâng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X