• /pæk.ɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gói đồ, bưu kiện; hộp để đóng hàng, thùng hàng
  Sự đóng gói hàng
  Như packet
  Như package deal
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình quảng cáo hoàn chỉnh (trên đài truyền thanh, đài truyền hình)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) món
  that girl is a pretty package
  cô ả kia là một món xinh

  Ngoại động từ

  Đóng gói, đóng kiện, xếp vào bao bì
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trình bày và sản xuất bao bì cho (một thứ hàng)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kết hợp, gộp (các bộ phận) thành một đơn vị

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Gói thầu

  Dệt may

  bọc sợi
  búp sợi
  cuộn sợi
  kiện (hàng sợi)

  Toán & tin

  bộ phần mềm
  freeware package
  bộ phần mềm miễn phí
  bó, gói

  Xây dựng

  gói thầu
  thiết bị đóng gói

  Điện

  bó (bit nối dữ liệu)
  chương trình chuyên dụng
  kiện hàng

  Kỹ thuật chung

  Giải thích VN: Trong Microsoft Windows 3. 1, đây là một biểu tượng do Object Packager tạo nên, chứa một đối tượng, một tệp hoặc một bộ phận của tệp đã được nhúng hoặc liên kết.

  bộ
  bộ chương trình
  algebraic manipulation package (AMP)
  bộ chương trình thao tác đại số
  AMP (algebraicmanipulation package)
  bộ chương trình thao tác đại số
  application package
  bộ chương trình ứng dụng
  software package
  bộ chương trình phần mềm
  bó sợi
  khối
  business package
  khối chương trình thương mại
  experiment (package)
  khối thử nghiệm
  microcircuit package
  khối vi mạch
  modular package
  bó khối
  package air-conditioner
  máy điều hòa (nhiệt độ) không khí một khối
  gói

  Giải thích VN: Trong Microsoft Windows 3. 1, đây là một biểu tượng do Object Packager tạo nên, chứa một đối tượng, một tệp hoặc một bộ phận của tệp đã được nhúng hoặc liên kết.

  ống sợi
  phí tổn đóng gói
  sự bao gói
  sự đóng bánh
  sự đóng gói
  experiment package
  sự đóng gói thử nghiệm
  flexible package
  sự đóng gói mềm
  package for standardization
  sự đóng gói theo tiêu chuẩn
  package for vending machine
  sự đóng gói cho máy bán hàng
  sealed package
  sự đóng gói kín
  sự khoanh vùng

  Kinh tế

  bao bì
  bao gói
  bỏ bao
  bưu kiện
  đóng gói
  aseptic package
  sự đóng gói diệt khuẩn
  bag-in-box package
  sự đóng gói hai lần (túi nhỏ trong hộp)
  package cookies
  bánh quy đóng gói
  package goods
  hàng hóa đã được đóng gói
  đóng kiện
  đóng thùng
  gói
  phí bao bì
  sự mua bao
  thiết kế và làm bao bì
  trình bày bao bì cho sản phẩm
  xếp bao bì
  xếp vào bao bì

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  do up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X