• /'bælənst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tỏ ra có sự cân bằng, có sự cân nhắc
  a balanced state of mind
  trạng thái thần kinh ổn định
  a balanced decision
  một quyết định có cân nhắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được cân bằng

  Kỹ thuật chung

  cân bằng
  ABM (asynchronousbalanced mode)
  chế độ cân bằng không đồng bộ
  asynchronous balanced mode (ABM)
  chế độ cân bằng bất đồng bộ
  Asynchronous Balanced Mode (ABM)
  chế độ cân bằng không đồng bộ
  Asynchronous Balanced Mode (ASBM)
  phương thức cân bằng không đồng bộ
  Asynchronous Balanced Mode Extended (ABME)
  chế độ cân bằng không đồng bộ mở rộng
  B tree (balancedtree)
  cây cân bằng
  balanced aileron
  cánh liệng cân bằng
  balanced amplifier
  bộ khuếch đại cân bằng
  balanced arch
  vòm cân bằng
  Balanced Asynchronous (HDLC) (BA)
  Không đồng bộ cân bằng (HDLC)
  Balanced Asynchronous Class (BAC)
  lớp không đồng bộ cân bằng
  balanced cable crane
  máy trục kiểu cáp cân bằng
  balanced cantilever erection
  sự lắp hẫng cân bằng
  balanced category
  phạm trù được cân bằng
  balanced circuit
  mạch cân bằng
  balanced computing
  sự tính toán cân bằng
  balanced conditions
  các điều kiện cân bằng
  balanced conditions
  điều kiện cân bằng
  balanced conditions
  trạng thái cân bằng
  balanced cone method
  phương pháp nón cân bằng
  balanced confounding
  sự trùng hợp cân bằng
  balanced construction
  kết cấu cân bằng
  balanced constructional flow line
  dây truyền (xây dựng) cân bằng
  balanced control surface
  tấm cân bằng
  balanced converter
  bộ biến đổi cân bằng
  balanced converter
  bộ cân bằng đường dây
  balanced converter
  bộ chuyển đổi cân bằng
  balanced converter
  bộ làm cân bằng
  balanced current
  dòng (điện) cân bằng
  balanced current protection
  bảo vệ dòng điện cân bằng
  balanced currents
  dòng cân bằng
  balanced currents
  dòng điện cân bằng
  balanced data link
  liên kết cân bằng dữ liệu
  balanced data link
  liên kết dữ liệu cân bằng
  balanced design
  kế hoạch cân bằng
  balanced design
  thiết kế cân bằng
  balanced detector
  bộ tách sóng cân bằng
  balanced die
  quân súc sắc cân bằng
  balanced differences
  sai phân cân bằng
  balanced disc valve
  van đĩa cân bằng
  balanced draught
  lực hút cân bằng
  balanced engine
  động cơ đã cân bằng
  balanced erection by overhang
  sự lắp cân bằng kiểu côngxon
  balanced erection by overhang
  sự lắp cân bằng kiểu treo
  balanced error
  cân bằng lỗi
  balanced error
  lỗi cân bằng
  balanced error
  sai số cân bằng
  balanced excavation
  sự đào cân bằng
  balanced field length
  chiều dài đường băng cân bằng
  balanced gate
  cửa van cân bằng
  balanced grading group
  nhóm linh kiện cân bằng
  balanced grading road
  đường cân bằng độ dốc
  balanced hoisting
  sự nâng cân bằng
  balanced input
  ngõ vào cân bằng
  balanced input
  đầu vào cân bằng
  balanced lifting
  sự nâng cân bằng
  balanced line
  cuộn dây làm cân bằng
  balanced line
  dây chuyền cân bằng
  balanced line
  đường dây cân bằng
  balanced line
  đường điện cân bằng
  balanced line
  đường truyền cân bằng
  balanced line
  tuyến cân bằng
  balanced line logic element
  phần tử logic đường truyền cân bằng
  balanced line system
  hệ thống đường truyền cân bằng
  balanced load
  phụ tải cân bằng
  balanced load
  tải cân bằng
  balanced magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ cân bằng
  balanced measuring line
  đường đo cân bằng
  balanced merge
  kết hợp cân bằng
  balanced merge
  trộn cân bằng
  balanced merge sort
  phân loại kiểu trộn cân bằng
  balanced merge sort
  sắp xếp kiểu trộn cân bằng
  balanced method
  phương pháp cân bằng
  balanced mixer
  bộ trộn cân bằng
  balanced mixer
  mạch hòa trộn cân bằng
  balanced mixer
  mạch trộn cân bằng
  balanced mode
  chế độ cân bằng
  balanced modulator
  bộ điều biến cân bằng
  balanced modulator
  bộ điều chế cân bằng
  balanced modulator
  mạch điều biên cân bằng
  balanced modulator
  máy biến điệu cân bằng
  balanced moment
  mômen cân bằng
  balanced moment
  mômen cân bằng giới hạn
  balanced motion pattern
  mẫu hình động cân bằng
  balanced neighborhood
  lân cận cân bằng
  balanced network
  mạng cân bằng
  balanced occlusion
  khớp cắn cân bằng
  balanced oscillator
  bộ dao động cân bằng
  balanced output
  ngõ ra cân bằng
  balanced pair
  cặp cân bằng
  balanced poly-phase system
  hệ thống ba pha cân bằng
  balanced pressure
  áp suất cân bằng
  balanced reaction
  phản ứng đã cân bằng
  balanced reinforcement
  cốt thép cân bằng
  balanced relay
  rơle cân bằng
  balanced ring modulator
  bộ điều chế vòng cân bằng
  balanced routing
  định tuyến cân bằng
  balanced routing
  đường truyền cân bằng
  balanced sample
  mẫu cân bằng
  balanced selection
  chọn cân bằng
  balanced set
  bộ cân bằng
  balanced slide valve
  van trượt cân bằng
  balanced strain condition
  điều kiện cân bằng biến dạng
  balanced system
  hệ cân bằng
  balanced system
  hệ thống cân bằng
  balanced to earth
  được cân bằng với đất
  balanced transmission line
  đường truyền cân bằng
  balanced tree (B-tree)
  cây cân bằng
  balanced two-port network
  mạng hai cửa cân bằng
  Balanced Unbalanced (device) (BALUN)
  Cân bằng-Không cân bằng (thiết bị)
  balanced value
  van cân bằng
  balanced valve
  van cân bằng
  balanced valve
  van được cân bằng
  balanced ventilation system
  hệ thống thông gió cân bằng
  balanced voltages
  điện áp cân bằng
  balanced wire circuit
  mạch dây cân bằng
  balanced-armature loudspeaker
  loa phần cứng cân bằng
  cylindrical balanced valve
  van cân bằng hình trụ
  dynamically balanced
  được cân bằng động
  Link Access Procedure -Balanced (LAPB)
  thủ tục truy nhập tuyến-cân bằng
  link access procedure balanced
  thủ tục nhập tuyến cân bằng
  phonetically balanced word (PB)
  từ được cân bằng ngữ âm
  precision-balanced hybrid circuit
  mạch lai cân bằng chính xác
  pressure balanced
  được cân bằng áp lực (đệm khí)
  Set Asynchronous Balanced Mode (HDLC) (SABM)
  Phương thức cân bằng thiết lập không đồng bộ (HDLC)
  Set Asynchronous Balanced Mode Extended (HDLC) (SABME)
  Phương thức cân bằng thiết lập không đồng bộ được mở rộng (HDLC)
  Set Asynchronous Balanced Research Environment (SABRE)
  môi trường nghiên cứu thiết lập cân bằng không đồng bộ
  single-balanced mixer
  bộ trộn cân bằng đơn
  statically balanced
  cân bằng tĩnh
  Superelevation, Balanced
  siêu cao cân bằng
  đã cân bằng
  balanced engine
  động cơ đã cân bằng
  balanced reaction
  phản ứng đã cân bằng
  được bù
  balanced line
  đường được bù
  được cân bằng
  balanced category
  phạm trù được cân bằng
  balanced to earth
  được cân bằng với đất
  balanced valve
  van được cân bằng
  dynamically balanced
  được cân bằng động
  phonetically balanced word (PB)
  từ được cân bằng ngữ âm
  pressure balanced
  được cân bằng áp lực (đệm khí)
  được làm cân bằng
  nửa lặng (thép)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X