• /hɔ´lɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép chụp ảnh giao thoa la de

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  toàn ảnh
  acoustical holography
  toàn ảnh âm thanh
  Leith-Upatniek holography
  toàn ảnh Leith-Upatniek
  microwave holography
  toàn ảnh vi ba
  microwave holography imaging
  tạo hình toàn ảnh vi ba
  optical holography
  phép toàn ảnh quang học
  real-time holography
  phép toàn ảnh thời gian thực
  volume holography
  toàn ảnh khối
  x-ray holography
  toàn ảnh tia X
  x-ray holography
  vi toàn ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X