• /´haus¸ki:piη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công việc quản gia

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  housekeeping

  Giải thích VN: Để chỉ các tiện ích hệ thống ví dụ như cập nhật đồng hồ, thu nhặt dữ liệu rác, được thiết kế để giữ cho hệ thống đảm bảo được các chương trình hoạt động tốt.

  nội dịch
  housekeeping procedure
  thủ tục nội dịch
  housekeeping routine
  thủ tục nội dịch

  Kinh tế

  công việc quản lý

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X