• /´hju:mə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác humanise

  Ngoại động từ

  Làm cho có lòng nhân đạo
  Làm cho có tính người, nhân tính hoá
  to humanize cow's milk
  làm cho sữa bò giống như sữa người


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X