• /´kʌlti¸veit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cày cấy, trồng trọt
  Trau dồi, tu dưỡng (trí tuệ...)
  to cultivate the mind
  trau dồi trí tuệ
  Chuyên tâm, mài miệt nghiên cứu, ham mê (nghệ thuật) khoa học...
  Nuôi dưỡng (tình cảm... đối với ai)
  Xới (đất) bằng máy xới

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X