• /hju:´mili¸eitiη/

  Thông dụng

  Cách viết khác humiliatory

  Tính từ
  Làm nhục, làm bẽ mặt
  never accept those humiliating conditions
  đừng bao giờ chấp nhận những điều kiện nhục nhã ấy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X