• /hai'drɔ:lik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nước (dẫn qua ống dẫn hoặc sông đào); chạy bằng sức nước
  hydraulic turbine
  tuabin nước
  hydraulic generator
  máy thuỷ điện
  hydraulic mining
  sự khai mỏ bằng sức nước
  Cứng trong nước
  hydraulic cement
  xi măng cứng trong nước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuỷ lực học

  Xây dựng

  thủy lực, đông cứng trong nước xi măng

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) thủy lực

  Ô tô

  bằng thủy lực

  Điện lạnh

  chạy bằng sức nước
  thủy lực học

  Kỹ thuật chung

  thủy động
  hydraulic analog (ue)
  tương tự thủy động
  hydraulic analogy
  tương tự thủy động
  hydraulic ram
  búa thủy động

  Kinh tế

  thuộc về thủy lực
  thủy lực học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X