• /ə'nælədʤi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tương tự, sự giống nhau
  an analogy to (with)
  sự tương tự với
  an analogy between two objects
  sự tương tự giữa hai vật thể
  (triết học) phép loại suy
  (sinh vật học) sự cùng chức (cơ quan)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tương tự
  by., on the analogy
  bằng tương tự, làm tương tự
  membrane analogy
  tương tự màng


  Kỹ thuật chung

  sự tương tự
  hydraulic analogy
  sự tương tự thủy lực
  hydrodynamical analogy
  sự tương tự thủy động
  membrane analogy
  sự tương tự màng
  membrane analogy
  sự tương tự màng mỏng
  sự tương đồng

  Địa chất

  sự tương tự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X