• /¸haidrou´græfik/

  Thông dụng

  Cách viết khác hydrographical

  Tính từ

  (thuộc) thuỷ văn học

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thủy văn
  hydrographic chart
  bản đồ thủy văn
  hydrographic map
  bản đồ thủy văn
  hydrographic survey
  sự khảo sát thủy văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X