• /¸haidrə´litik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc thủy phân

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thủy phân
  hydrolytic degradation
  sự thủy phân
  hydrolytic rancidity
  sự ôi do thủy phân
  hydrolytic spoilage
  sự hư hỏng do thủy phân
  non-hydrolytic agent
  tác nhân không thủy phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X