• /´spɔilidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm hỏng, sự làm hư (thức ăn.. do thối rửa); sự bị hỏng
  Cái bị làm hỏng
  Giấy in bông

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự làm hư

  Kỹ thuật chung

  phế phẩm
  sự làm hỏng

  Kinh tế

  phế phẩm
  sản phẩm hỏng
  sự hỏng
  sự làm hỏng
  sự làm hư hỏng
  vật hư hỏng
  vật liệu bị làm hỏng
  vật tư hỏng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X