• /¸haigrə´skɔpik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghiệm ẩm
  Hút ẩm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hút ẩm
  hút nước
  hygroscopic moisture
  độ ẩm hút nước
  hygroscopic property
  tính chất hút nước
  nhạy ẩm

  Kinh tế

  hút ẩm
  tích ẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X