• /haifn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu nối
  Quãng ngắt (giữa hai âm, khi nói)

  Ngoại động từ

  Cách viết khác hyphenate

  Gạch dấu nối (trong từ ghép); nối (hai từ) bằng dấu nối

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu gạch nối
  normal hyphen
  dấu gạch nối chuẩn
  optional hyphen
  dấu gạch nối tùy chọn
  phantom hyphen
  dấu gạch nối ảo

  Xây dựng

  gạch nối

  Kỹ thuật chung

  dấu nối

  Kinh tế

  dấu nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X