• /´ɔpʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tuỳ ý, không bắt buộc
  Để cho chọn
  formal dress is optional
  lễ phục không bắt buộc
  an optional subject
  môn học tự chọn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) tuỳ ý, không bắt buộc

  Toán & tin

  tín hiệu tùy chọn
  tùy chọn, tùy ý

  Điện lạnh

  tùy chọn

  Kỹ thuật chung

  không bắt buộc
  optional suppression
  sự bỏ không bắt buộc
  optional word
  từ không bắt buộc
  ngẫu nhiên

  Kinh tế

  tùy ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X