• Điện lạnh

  bunke đá
  ice bunker reefer
  toa cách nhiệt có bunke đá

  Kỹ thuật chung

  bunke (nước) đá
  top-ice bunker
  bunke (nước) đá rải phía trên
  ngăn đá
  ngăn (nước) đá
  thùng (nước) đá
  ice bunker trailer
  rơmoóc có thùng nước đá
  thùng đá
  dry ice bunker vehicle
  ô tô lạnh (có thùng đá khô)
  dry ice bunker vehicle
  ô tô lạnh (có thùng) đá khô
  ice bunker trailer
  rơmoóc có thùng đá

  Kinh tế

  thùng chứa đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X