• /´bʌηkə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) kho than (trên tàu thuỷ)
  (quân sự) boongke
  Hố cát (làm vật chướng ngại trên bãi đánh gôn)

  Ngoại động từ

  (hàng hải) đổ than vào kho
  (nghĩa bóng) ( (thường) động tính từ quá khứ) đẩy vào hoàn cảnh khó khăn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phễu chứa phôi

  Giao thông & vận tải

  chứa than vào két

  Hóa học & vật liệu

  hầm tàu

  Điện

  phễu cấp liệu
  phễu than

  Kỹ thuật chung

  cái phễu
  hộc chứa
  két
  kho (than)
  nhận đầu vào két
  lò đựng
  hầm chứa
  cross bunker
  hầm chứa ngang
  hầm kho
  hầm ủ
  thùng chứa
  ice bunker capacity
  dung tích thùng chứa (nước) đá
  ice bunker capacity
  dung tích thùng chứa đá
  top-ice bunker
  bunke (thùng) chứa (nước) đá để rải phía trên
  top-ice bunker
  thùng chứa (nước) đá để rải phía trên
  water ice bunker
  thùng chứa (nước) đá
  water ice bunker
  thùng chứa nước đá

  Kinh tế

  đổ vào kho
  nhiên liệu
  bunker adjustment factor
  nhân tố điều chỉnh nhiên liệu
  bunker clause
  điều khoản nhiên liệu
  bunker clause
  điều khoản nhiên liệu (trong hợp đồng)
  bunker port
  cảng nhiên liệu
  bunker price
  giá nhiên liệu chạy tàu
  bunker surcharge
  phụ phí nhiên liệu
  bunker surcharge
  phí tăng thêm về nhiên liệu
  phễu nạp liệu
  việc nạp nhiên liệu vào kho

  Địa chất

  phễu, bunke

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X