• Điện lạnh

  sự tan (của) đá
  tan (nước) đá
  ice melting capacity
  công suất làm tan (nước) đá
  ice melting method
  phương pháp làm tan (nước) đá
  ice melting point
  điểm tan (nước) đá
  ice melting rate
  cường độ tan (nước) đá
  ice melting rate
  tốc độ tan (nước) đá
  ice melting system
  hệ (thống) làm tan (nước) đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X