• /´meltiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nấu chảy; sự tan

  Tính từ

  Gợi mối thương tâm
  melting mood
  sự xúc cảm, sự thương cảm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tan [sự tan]

  Cơ - Điện tử

  Sự nấu chảy, sự nóng chảy, mẻ nấu

  Điện lạnh

  sự tan

  Kỹ thuật chung

  khối nóng chảy
  nấu chảy
  bitumen melting unit
  máy nấu chảy
  electron beam melting
  sự nấu chảy bằng chùm electron
  glass melting
  nấu chảy thủy tinh
  melting basin
  bể nấu chảy
  melting crucible
  nồi nấu chảy
  melting furnace
  lò nấu chảy
  melting pot
  bình nấu chảy
  melting pot
  cốc nấu chảy
  melting pot
  nồi nấu chảy
  melting tank
  thùng nấu chảy
  melting test
  sự thử nấu chảy
  tar melting tank
  nồi nấu chảy nhựa đường
  vacuum melting
  sự nấu chảy chân không
  zone-melting
  sự nấu chảy vùng
  nấu chảy được
  dòng nóng chảy
  làm chảy ra
  làm tan ra
  nóng chảy
  batch-melting line
  đường nóng chảy lô
  congruent melting point
  điểm nóng chảy tương đẳng
  crystal melting zone
  vùng nóng chảy tinh thể
  english melting point
  điểm nóng chảy Anh (parafin)
  fast melting
  nóng chảy nhanh
  floating zone melting method
  phương pháp vùng nóng chảy di động
  heat melting bath
  bể nung nóng chảy
  heat of melting
  nhiệt nóng chảy
  heat of melting
  nhiệt nóng chảy (chất rắn)
  high-melting
  khó nóng chảy
  low-melting
  dễ nóng chảy
  low-melting metal
  kim loại dễ nóng chảy
  low-melting point
  điểm nóng chảy thấp
  lowering of the melting point
  sự hạ điểm nóng chảy
  melting bath
  bể nóng chảy
  melting chamber
  buồng nóng chảy
  melting chamber
  khoan nhiệt nóng chảy (lò)
  melting curve
  đường cong nóng chảy
  melting diagram
  biểu đồ độ nóng chảy
  melting factor
  hệ số nóng chảy
  melting heat
  nhiệt nóng chảy
  melting layer
  lớp nóng chảy
  melting loss
  sự hao do nóng chảy
  melting losses
  tổn thất khi nóng chảy
  melting period
  khoảng thời gian nóng chảy
  melting plane
  mặt nóng chảy
  melting point
  nhiệt độ nóng chảy
  melting point behaviour
  trạng thái điểm nóng chảy
  melting point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  melting point tube
  ống xác định điểm nóng chảy
  melting process
  quá trình nóng chảy
  melting range
  khoảng nóng chảy
  melting surface
  bề mặt nóng chảy
  melting temperature
  nhiệt độ nóng chảy
  melting time
  khoảng thời gian nóng chảy
  melting zone
  đới nóng chảy
  melting zone
  vành (ảnh hưởng) nóng chảy
  melting zone
  vùng (ảnh hưởng) nóng chảy
  melting zone
  vùng nóng chảy
  melting zone
  vừng nóng chảy
  melting-point
  điểm nóng chảy
  melting-point curve
  đường cong điểm nóng chảy
  mixed melting point
  điểm nóng chảy của hỗn hợp
  paraffin wax melting point
  nhiệt độ nóng chảy parafin
  paraffin wax melting point
  nhiệt độ nóng chảy sáp
  slow melting
  nóng chảy chậm
  Thiele melting-point tube
  ống đo điểm nóng chảy Thiele
  nung chảy
  burning-off and edge-melting machine
  máy đốt và nung chảy mép
  laser melting
  sự nung chảy bằng laze
  melting crucible
  chén nung chảy
  melting pot
  chén nung chảy
  melting pot
  cốc nung chảy
  mẻ nấu
  sự đốt chảy
  sự làm chảy
  sự nấu chảy
  electron beam melting
  sự nấu chảy bằng chùm electron
  vacuum melting
  sự nấu chảy chân không
  zone-melting
  sự nấu chảy vùng
  sự nóng chảy
  sự nung chảy
  laser melting
  sự nung chảy bằng laze
  sự tan băng
  sự tan chảy
  solution melting
  sự tan chảy dung dịch

  Kinh tế

  sự mềm
  sự nóng chảy
  sự rán ra nước
  sự tan
  tan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X