• /ai´diə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (triết học) chủ nghĩa duy tâm
  Chủ nghĩa lý tưởng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa duy tâm
  duy tâm luận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X