• /fɪˈlɒsəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Triết học; triết lý
  Marxist-Leninist philosophy
  Triết học Mác-Lênin
  the philosophy of Aristotle
  triết lý Atixtot
  Xử thế; triết lý sống
  a man without a philosophy of life
  một con người không có triết lý sống
  Tính bình thản, sự bình thản (bình tĩnh, thản nhiên trong cuộc sống)
  normal philosophy
  luân lý
  natural philosophy
  khoa học tự nhiên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  triết lý

  Kỹ thuật chung

  quan điểm

  Kinh tế

  triết học
  social philosophy
  triết học xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X