• /im´bæləns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không cân bằng; sự thiếu cân bằng
  (sinh vật học) sự thiếu phối hợp (giữa các cơ hoặc các tuyến)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lượng mất cân bằng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự mất cân bằng

  Kỹ thuật chung

  sự không bằng
  sự mất cân bằng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X