• /æ´simitri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính không đối xứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính không đối xứng

  Kỹ thuật chung

  không đối xứng
  asymmetry factor
  hệ số không đối xứng
  sự không đối xứng

  Địa chất

  sự không đối xứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X