• /,ini:'kwɔliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không bằng nhau; sự không bình đẳng
  Tính không đều
  Sự khác nhau
  Tính hay thay đổi
  Sự không công minh
  (toán học) bất đẳng thức

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bất đẳng thức
  absolute inequality
  bất đẳng thức tuyệt đối
  conditinal inequality
  bất đẳng thức có điều kiện
  integral inequality
  bất đẳng thức tích phân
  isoperimetric (al) inequality
  (hình học ) bất đẳng thức chu
  strric inequality
  bất đẳng thức ngặt
  triangle inequality
  bất đẳng thức tam giác
  unconditional inequality
  bất đẳng thức vô điều kiện


  Kỹ thuật chung

  sự thăng giáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X