• /¸imə´ræliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự trái đạo đức, sự trái luân lý; sự đồi bại
  Sự phóng đãng; hành vi đồi bại xấu xa, hành vi phóng đãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X