• /im¸plækə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác implacableness

  Danh từ
  Tính không thể làm xiêu lòng, tính không thể làm mủi lòng
  Tính không thể làm nguôi được, tính không thể làm dịu được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X