• /in´trænsidʒəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác intransigeancy

  in'tr“nsid™”ns
  danh từ
  Sự không khoan nhượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X