• /¸impri´meitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy phép in sách (do sự đồng ý của giáo hội La Mã)
  (nghĩa bóng) sự phê chuẩn, sự chuẩn y, sự đồng ý, sự tán thành
  the imprimatur of literary critics
  sự tán thành của các nhà phê bình văn học


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X