• /´tʃa:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiến chương
  International Educators' Charter
  hiến chương nhà giáo quốc tế
  the Great Charter
  đại hiến chương nước Anh ( 1561215)
  Đặc quyền
  Sự thuê tàu; hợp đồng thuê tàu
  Giấy nhượng đất

  Ngoại động từ

  Ban đặc quyền
  Thuê mướn (tàu biển); (thông tục) xe cộ
  to charter a ship
  thuê tàu
  to charter a bus
  thuê xe buýt

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự thuê tàu
  thuê tàu
  charter party
  bên thuê tàu
  charter-party
  hợp đồng thuê tàu
  voyage charter
  hợp đồng thuê tàu chuyến

  Hóa học & vật liệu

  thuê tàu thuyền

  Xây dựng

  hiến chương

  Kỹ thuật chung

  điều lệ

  Kinh tế

  cho đặc quyền
  đặc quyền
  charter of concession
  giấy nhượng đặc quyền
  dành đặc quyền (cho ai)
  điều lệ
  điều chương
  hiến chương
  charter of the United Nations
  Hiến chương Liên Hiệp Quốc
  European Social Charter
  Hiến chương Xã hội Châu Âu
  Havana Charter
  Hiến Chương Havana
  sự thuê mướn (tàu, thuyền,máy bay)
  thuê
  air charter movement
  vận chuyển đường không bằng máy bay thuê bao
  aircraft charter agreement
  hợp đồng thuê máy bay
  bank charter
  thuê bao ngân hàng
  bare boat charter
  hợp đồng thuê tàu trơn
  berth charter
  hợp đồng thuê tàu đến bến
  berth charter
  sự thuê tàu theo điều kiện tàu chợ
  charter base
  tiêu chuẩn thuê tàu
  charter boat
  tàu chở thuê bao
  charter boat
  tàu thuê bao
  charter business
  nghiệp vụ thuê tàu
  charter contract
  hợp đồng thuê bao
  charter flight
  chuyến bay thuê bao
  charter freight
  phí vận chuyển đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tàu
  charter freight
  vận phí thuê tàu
  charter hire
  thuê bao
  charter money
  tiền thuê
  charter party
  hợp đồng thuê tàu
  charter party
  hợp đồng thuê tàu (phi cơ hoặc xe)
  charter party bill of lading
  vận đơn tàu thuê (vận đơn theo hợp đồng thuê tàu)
  charter party bill of lading
  vận đơn theo hợp đồng thuê tàu
  charter rate
  giá hợp đồng thuê ngoài
  charter train
  xe lửa thuê bao
  charter-party B/L
  vận đơn theo hợp đồng thuê tàu
  consecutive voyage charter
  việc thuê tàu từng chuyến liên tục
  daily charter
  hợp đồng thuê tàu (tính theo ngày)
  deadweight charter
  thuê tàu trọng tải
  demise charter
  hợp đồng thuê tàu trơn
  demise charter
  thuê tàu trơn
  gross charter
  điều kiện thuê tàu gộp cả phí
  gross charter
  hợp đồng thuê cả phí
  gross charter
  thuê tàu cả phí
  hull charter
  sự thuê tàu trơn
  hull charter
  thuê tàu trơn
  independent charter
  thuê bao độc lập
  lump-sum charter
  hợp đồng thuê bao tàu
  lump-sum charter
  việc thuê bao tàu
  net charter
  hợp đồng thuê tàu tịnh
  net charter
  thuê tàu tịnh
  new charter
  hợp đồng thuê tàu mới
  old charter
  hợp đồng thuê tàu cũ
  open charter
  hợp đồng thuê tàu ngỏ
  part cargo charter
  sự thuê chở một phần
  per day charter
  thuê tàu ngày
  port charter
  hợp đồng thuê tải đến cảng
  port charter
  hợp đồng thuê tàu đến cảng
  principal charter
  hợp đồng thuê tàu chính
  principal charter
  người thuê tàu chính
  provisioned charter
  hợp đồng thuê tàu trơn
  return voyage charter
  thuê tàu đi và về, khứ hồi
  round charter
  hợp đồng thuê tàu đi và về
  single voyage charter
  hợp đồng thuê tàu chuyến một (không có khứ hồi)
  single voyage charter
  sự thuê tàu chuyến một
  single voyage charter
  sự, hợp đồng thuê tàu chuyến một (không có khứ hồi)
  time charter
  hợp đồng thuê tàu định hạn
  time charter
  sự thuê tàu định hạn
  time charter
  thuê bao tàu theo giờ
  time charter
  thuê tàu định hạn
  time charter vessel
  tàu thuê định kỳ
  time charter-party
  hợp đồng thuê tàu định hạn
  time charter-party
  hợp đồng thuê tàu định hạn,
  type charter party
  hợp đồng thuê tàu tiêu chuẩn
  Uniform General Charter
  hợp đồng tiêu chuẩn thuê tàu tạp hóa
  voyage charter
  hợp đồng thuê chuyến
  voyage charter
  sự thuê tàu chuyến
  voyage charter-party
  bên thuê tàu theo chuyến
  voyage charter-party
  hợp đồng thuê tàu chuyển
  voyage charter-party
  người thuê tàu theo chuyến
  whole cargo charter
  hợp đồng thuê tàu toàn bộ
  thuê bao (tàu, máy bay....)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X