• /pə'miʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho phép, sự chấp nhận; giấy phép
  with your kind permission
  với sự rộng lượng cho phép của ông (nếu ông cho phép)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quyền hạn

  Giải thích VN: Liên quan đến máy tính, nhất là các máy tính từ xa trên một mạng mở cho nhiều người. Quyền cho phép một cá nhân sử dụng hệ thống và dữ liệu lưu trữ trên hệ thống đó. Quyền hạn này thường do điều hành viên hệ thống ấn định, được máy tính kiểm tra và xóa bỏ. Máy tính đòi hỏi người dùng cung cấp một kiểu nhận dạng nào đó, chẳng hạn như mã số hay mật khẩu mà nó có thể dùng để kiểm chứng với các khoản tin nội bộ của mình. Thuật ngữ "giấy phép" ( Permission) và "quyền ưu tiên" ( Privilege) đều đồng nghĩa với "quyền hạn" .

  Kỹ thuật chung

  cho phép
  access permission
  sự cho phép truy cập
  access permission
  sự cho phép truy nhập
  access permission
  sự cho phép truy xuất
  base permission
  sự cho phép cơ bản
  Delivery of Plant, permission for
  cho phép giao máy móc
  execute permission
  sự cho phép thi hành
  execute permission
  sư cho phép thực hiện
  extended permission
  sư cho phép mở rộng
  permission code
  mã cho phép
  permission field
  trường cho phép
  planning permission
  sự cho phép xây dựng
  plant, permission to deliver
  cho phép đưa máy móc tới (công trường)
  search permission
  sự cho phép tìm kiếm
  phép
  access permission
  phép được truy cập
  access permission
  sự cho phép truy cập
  access permission
  sự cho phép truy nhập
  access permission
  sự cho phép truy xuất
  base permission
  sự cho phép cơ bản
  Delivery of Plant, permission for
  cho phép giao máy móc
  execute permission
  sự cho phép thi hành
  execute permission
  sư cho phép thực hiện
  extended permission
  sư cho phép mở rộng
  permission code
  mã cho phép
  permission field
  trường cho phép
  planning permission
  giấy phép quy hoạch
  planning permission
  giấy phép xây dựng
  planning permission
  sự cho phép xây dựng
  plant, permission to deliver
  cho phép đưa máy móc tới (công trường)
  search permission
  sự cho phép tìm kiếm
  sự chấp nhận
  sự cho phép
  access permission
  sự cho phép truy cập
  access permission
  sự cho phép truy nhập
  access permission
  sự cho phép truy xuất
  base permission
  sự cho phép cơ bản
  execute permission
  sự cho phép thi hành
  execute permission
  sư cho phép thực hiện
  extended permission
  sư cho phép mở rộng
  planning permission
  sự cho phép xây dựng
  search permission
  sự cho phép tìm kiếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X