• /´litərəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) văn chương, (thuộc) văn học, có tính chất văn chương, có tính chất văn học
  a literary man
  nhà văn

  Cấu trúc từ

  literary property
  bản quyền tác giả; sách thuộc bản quyền tác giả

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  văn chương
  literary work
  công việc văn chương

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  illiterate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X