• Kỹ thuật chung

  không bọc
  dạng không bao bì
  dạng rời
  loading in bulk
  sự nạp liệu dạng rời
  rời

  Kinh tế

  chất đống
  chở dưới dạng hàng rời
  đổ xá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X